Muzeum Karlovy Vary nás oslovilo s prosbou o finanční příspěvek na tento přeshraniční projekt. Jedná se o to, že v Krušných horách bude Státní archeologický ústav Drážďany provádět archeologické výzkumy. Pokusí se učinit nějaké další významné nálezy, protože oblast Krušných hor stále není důkladně prozkoumána. Projekt Archeomontan vyjde přibližně na jeden milion korun a Karlovarský kraj na něj přispěje částkou sto tisíc korun, zbytek finančních prostředků půjde z dotací. Tyto peníze budou použity hlavně na připravované výstavy a další doprovodné akce k tomutu projektu, které se budou konat například v jáchymovské mincovně, ale i v muzeu v Karlových Varech. Předpokládá se, že tento projekt se povede zrealizovat v letech 2012 až 2013