Písemnou žádost musejí žadatelé zaslat na magistrát nejpozději do 5. ledna. Pokud si voličský průkaz chtějí vyzvednout osobně, mají čas do 10. ledna do 16 hodin. Dosud bylo vydáno na čtyři sta voličských průkazů. Lidé, kteří budou volit v místě svého trvalého bydliště, obdrží obálku s hlasovacími lístky do schránek nejpozději tři dny před začátkem voleb. Pro každého kandidáta je jeden lístek. Hlasovací lístky si může volič vyžádat i v samotné volební místnosti. Volby proběhnou v předem vybraných volebních místnostech, o kterých příslušný obecní úřad své voliče informuje. Jedná se o obvyklé místo, kde volby probíhají pokaždé.

Tříkrálová sbírka. Ilustrační foto.
Přispějte pro potřebné lidi. V kraji začíná tradiční Tříkrálová sbírka