Kvůli novele zákona o provozu na pozemních komunikacích, která mimo jiné přinese digitalizaci fotografií a podpisů žadatelů o řidičské průkazy, dojde k uzavření přepážek registru řidičů magistrátu 28. a 29. června. Ve výjimečných případech bude možné pouze vydat již vyhotovené doklady. V uvedených dnech bude dokončeno zpracování všech žádostí s papírovými fotografiemi a následně bude probíhat přechod na nový systém.