Pokud po delegaci stran zaregistrovaných pro komunální volby nebude naplněn minimální počet členů, budou okrskové volební komise doplňovány o zájemce z řad veřejnosti. Členovi komise musí být ke dni složení slibu nejméně 18 let a nesmí souběžně kandidovat ve volbách do Zastupitelstva města Karlovy Vary.