Je jím nevyhovující stav odtokové kanalizace a podmáčení nábřežní zdi u řeky Teplá. Jelení pramen, který je zdrojem čisté a kvalitní pitné vody, ovšem bez léčivých účinků, vytéká na začátku Goethovy stezky na levém břehu Teplé poblíž Císařských lázní. Původně volně odtékající voda byla před mnoha lety svedena do staré kanalizace. Ta je ale v současné době v nevyhovujícím stavu, patrně zarostlá kořeny a zanesená odpadem.

Lázeňské lesy Karlovy Vary, jako správce pramene, proto zajistí úpravu nejen samotné kanalizace, ale také síta přímo pod pramenem. A to tak, aby již nedocházelo k prorůstání kořeny okolní vegetace, zanášení listím i odpadem například papírovými kapesníky. Náklady na opravné práce jsou předběžně odhadovány na cca 40 000 korun a realizovány budou pravděpodobně v jarních měsících roku 2018. Do té doby bude Jelení pramen uzavřen.