Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči a po prostudování jejich koncepcí by komise mohla rozhodnout koncem ledna. Podmínkou bylo vysokoškolské vzdělání, i když ne nutně medicínského směru. Podle mne by ale bylo lepší, kdyby novým členem představenstva byl lékař, v představenstvu KKN už dva ekonomy máme. O tom, zda nový člen představenstva bude zároveň generálním ředitelem KKN, jako tomu bylo dosud, budeme ještě jednat, ale nemocnice ředitele mít musí. Nový člen představenstva KKN může být například zároveň zdravotním ředitelem.