Přispěje kraj hospicům v regionu na domácí paliativní péči? Kolik peněz mohou hospice získat?

Ano, přispějeme pěti hospicům, které se starají o umírající v rámci domácí paliativní péče. Čtyři hospice obdrží půl milionu korun, pátý 300 tisíc korun, celkem tedy kraj na tuto péči vyčlenil dva miliony 300 tisíc korun. Rada doporučuje tyto finanční prostředky ke schválení krajskému zastupitelstvu, protože všechny tyto organizace splňují podmínky pro čerpání těchto peněz. Letos je objem peněz vyšší, každá organizace může získat maximálně půl milionu korun.