Problematika dostavby silnice R6 zůstává nadále ve středu pozornosti senátorů zvolených v Karlovarském kraji bez ohledu na jejich stranickou příslušnost. Během posledního jednání Senátu PČR se opět setkali všichni tři senátoři z Karlovarského kraje tj. Pavel Čáslava (ODS), Jan Horník (STAN) a Miroslav Nenutil (ČSSD). Projednali přitom další postup pro zajištění finančních prostředků na pokračování výstavby silnice R6.

V současné době se jeví jako nejreálnější zejména podpora financování přípravy stavby obchvatu Lubence (projektování a výkup pozemků). Možným zdrojem financí by mohly být nevyužité finance z některých neschválených „evropských" projektů a to nejen z oblasti dopravní infrastruktury.

Za účelem získání aktuálních informací se senátoři následně sešli s ředitelem Správy Ředitelství silnic a dálnic v Karlových Varech a dohodli zde zcela konkrétní kroky, které je třeba podniknout na Ministerstvu dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Státním fondu dopravní infrastruktury, aby pokračování ve výstavbě silnice R6 z Karlových Varů do Nového Strašecí bylo neprodleně zahájeno.

Cílem těchto kroků je, kromě zajištění finančních prostředků na pokračování výstavby R6, též odstranění problémů, které by mohly ohrozit pokračování dílčích části této dopravní stavby. Je třeba zabránit tomu, aby snaha Ministerstva dopravy ČR o úspory nevrátila stavbu zpět v těch úsecích R6, na které již byla vydána platná územní rozhodnutí. Znamenalo by to potřebu zajištění nových územních rozhodnutí, což by zmařilo předchozí práci za desítky miliónů korun a odsunulo realizaci částí této stavby zase o roky, přičemž by paradoxně naopak došlo ke zmaření již dříve vynaložených finančních prostředků. Proti takovémuto uvažování na Ministerstvu dopravy je zapotřebí se z Karlovarského regionu důrazně ohradit a hledat naopak cesty, jak na již proinvestované finanční prostředky, co nejlépe navázat pokračováním ve výstavbě silnice R6.

O dalším vývoji jednání ve věci pokračování výstavby silnice R6 budou senátoři i nadále veřejnost přes média informovat.