Kromě dnů otevřených dveří připravujeme každou sobotu doplňkové přípravné kurzy na dva předměty. A to na biologii a fyziku. Jde o dvakrát šest sobot. Studenty budou na přijímací pohovor připravovat gymnaziální učitelé Věra Švecová a Michal Štěpánek. Kurzy jsou pro uchazeče zdarma.

Ilustrační foto.
Strážníkům přišla poděkování za jejich vstřícnost a laskavost