Tito autoři log a vizuálních stylů se zúčastnili podzimní soutěže o nový vizuální styl města. Výstava ukazuje všech sedmnáct doručených návrhů. 

Podle primátora Kulhánka se zde sešlo sedmnáct zajímavých, velice rozdílných, originálních a někdy i překvapivých návrhů. Na většině z nich je vidět, že stály své autory nemálo práce a hledání, čehož si primátor velice váží. Ale říká, že přesto – „byla to soutěž, a vyhrát mohl jen jeden návrh. I teď, když je opět vidím vedle sebe, nemám pochyb o tom, že vyhrál ten návrh, který nejlépe splnil požadavky soutěže.“ Ředitelka Infocentra, které soutěž vypsalo a bude nový vizuální styl nejvíce využívat jako marketingový nástroj města, říká: „V cestovním ruchu se momentálně setkáváme s výraznými inovacemi vizuálů, rebrandingem jako mezinárodní turistická destinace prochází i Česká republika. Věřím, že nový vizuální styl nám pomůže přilákat nejen zahraniční, ale i české návštěvníky.

Výstava potrvá do 6. dubna.