Víme o tom, hojně na jeho činnost upozorňuje také sama obec Jenišov, stavební úřad opakovaně stavebníka upozorňuje na jeho povinnosti a zároveň s ním vede řízení o deliktu za jeho porušení stavebního zákona – z řízení mohou vzejít pokuty a sankce vůči stavebníkovi. Řízení ale ještě nebylo ukončeno, neznáme proto ještě konkrétní výši pokut nebo sankce.