V základních školách v Karlových Varech bude celkem otevřeno dvacet prvních tříd. K zápisu se dostavilo 541 dětí. Přijato jich bylo 473 a z tohoto počtu má 361 dětí trvalý pobyt v Karlových Varech a 112 prvňáčků pobyt mimo město. Nejvíce prvňáčků, celkem 68, nastoupí do základní školy Truhlářská, kde otevřou tři první třídy. Následuje ZŠ Kollárova (61), také se třemi třídami, ZŠ Poštovní (60) a ZŠ jazyků Libušina (59).

V těchto školách otevřou po dvou prvních třídách, stejně jako v dalších školách, ZŠ Moskevská, Krušnohorská a Konečná. Do jedné třídy nastoupí prvňáčci pouze v ZŠ Mozartova a ZŠ 1. máje. U speciální ZŠ Mozartova jsou údaje neúplné vzhledem ke specifičnosti této školy, neboť žáci jsou přijímáni na základě doporučení školského poradenského zařízení. Dle sdělení ředitelky této školy u většiny dětí doporučení ještě nemají, a nemůžou tedy zatím provést oficiální přijetí ke vzdělávání.