Ke konci týdne se podařilo v Karlových Varech po vytrvalém a všestranném úsilí, mimo jiné rovněž díky oslovení městských a místních firem a institucí, a díky nemalé mediální podpoře, zajistit alespoň minimální počty členů okrskových komisí pro prezidentské volby a místní referendum.

Děkujeme všem, kdo městu vyšli vstříc, a všem lidem, kteří se do komisí přihlásili. Přesto vítáme ještě další zájemce, kteří by byli ochotni se zapsat jako možní náhradníci – v případě, že některý ze současných členů onemocní nebo nebude moci z jiného závažného důvodu do komise nastoupit nebo v ní pracovat až do konce.

Kontaktní telefonní čísla jsou 353 151 223 nebo 353 151 220.

Ilustrační foto.
ROP Severozápad tlumí činnost, v kraji končí