Hlasovací lístky pro II. kolo volby nebudou voličům rozesílány poštou, ale všichni je obdrží až ve volební místnosti. Druhé kolo volby prezidenta se koná v pátek 26. ledna a v sobotu 27. ledna. Hlasovací lístky obou kandidátů z prvního kola volby budou vytištěny s označením „druhé kolo volby prezidenta“. Voliči, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na úřední adrese ohlašovny – Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů v okrsku číslo 1. Volební místnost je v Základní škole Dukelských hrdinů – Moskevská 25, Karlovy Vary. Z důvodu zajištění volby prezidenta České republiky budou v pátek 26. ledna uzavřeny agendy CzechPOINT a ověřování občanských průkazů a cestovních dokladů. Na tomto pracovišti budou pouze vydávány už vyhotovené nové doklady a vyřizovány žádosti o vydání občanského průkazu k výkonu volebního práva.