Ve Správní radě nadace skončil pětiletý mandát Josefa Novotného a rada města navrhuje na nového člena Čestmíra Bruštíka (vol.) Čestmír Bruštík rezignoval na post v dozorčí radě a rada města navrhuje na nového člena Michala Riška (ČSSD). Pokud správní rada nadace Film Festival navrhované nové členy zvolí, měly by mít orgány nadace toto složení: Předseda správní rady je Petr Kulhánek, místopředsedou Vlastimil Argman a členové jsou Markéta Wernerová, Čestmír Bruštík, Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová, Jan Hřebejk. Předsedou dozorčí rady je Jan Samec a členové jsou Jiří Neumann, Michal Riško, Tomáš Hybner, Martin Havel a Martin Tomeš. Filmový festival město letos podpoří osmi miliony korun, je to částka, kterou zastupitelé odsouhlasili při schvalování rozpočtu.