Jde o záměr změny stavby lázeňského domu Čajkovskij, ulice Krále Jiřího a Sadová. Lázeňský dům Čajkovskij má v současné době vstup ze Sadové ulice, majitel, firma VESK, plánuje přístavbu se vchodem z ulice Krále Jiřího. Nový i původní objekt budou propojené. Během stavby zanikne stávající budova (bývalá prodejna na vrcholu ulice Krále Jiřího). Záměr byl řádně projednán v územním i stavebním řízení. Stavba se týká 581 m čtverečných zastavěné plochy, a bude mít (z hlediska ulice Krále Jiřího) 6 nadzemních podlaží a 7 podzemních (mezi novým objektem a stávajícím LD Čajkovskij je příkrý svah, podzemní podlaží spojí novou budovu se stávající). Součástí stavby je rovněž úprava stávajícího schodiště vedoucího k zadním traktům budov v Sadové ulici.

Co se týče zmiňovaného pozemku vedle té nízké budovy bývalé prodejny, ten zastupitelstvo prodalo v roce 2005 tehdejšímu majiteli této budovy jako zahradu a zázemí domu. Podmínkou prodeje tehdy bylo zachování volného přístupu na schodiště.