Ano, vysvědčení už dostali žáci základní školy Konečná na Čankovské, prázdniny začaly také žákům základních škol Poštovní v Tuhnicích a Krušnohorská na Růžovém Vrchu. O dva dny dříve než obvykle také skončí výuka na základní škole a základní umělecké škole ve Šmeralově ulici v Rybářích. Důvodem jsou opravy budov těchto škol.

Na základní škole Konečná se bude jednat o projekt „Zajištění energetických úspor ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25“, v jehož rámci budou zatepleny obvodové a svislé konstrukce stavby, střecha, osazeny žaluzie apod. Náklady budou činit téměř 27,5 milionu včetně DPH, zhotovitelem je společnost Skanska. Část nákladů bude spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí. Vzhledem k rozsahu prací počítáme s tím, že by mohl být posunut i začátek příštího školního roku o dva pracovní dny, na 5. září.

ZŠ Poštovní prodělá druhou etapu stavebních úprav sociálních zařízení, první proběhla už v loňském roce. Cena díla je 5,7 milionu včetně DPH, zhotovitelem je společnost Zistav.

ZŠ Krušnohorská podstoupí druhou etapu stavebních úprav fasády, zhotovitel KALIBRA NOVA, cena 2,5 milionu korun bez DPH. Poslední dvě jmenované školy, ZŠ Krušnohorská a ZŠ Poštovní, také prodělají opravu havarijního stavu plochých střech, kterou za 1,4 milionu bez DPH provede Toužimská stavební společnost.

Na ZŠ a ZUŠ Šmeralova budou upraveny šatny žáků a vyměněny stoupačky, práce provede Toužimská stavební společnost za 2 miliony bez DPH.
Rekonstrukce kuchyně se dočká i základní škola Jana Amose Komenského. V zadávacím řízení uspěla společnost SWIETELSKY stavební s nabídkovou cenou 6,8 milionu bez DPH, zde si ale práce nevyžádaly dřívější ukončení školního roku pro celou školu, ale jen pro žáky 9. ročníků, kteří skončí už 29.června.