Magistrát zatím nemusel řešit nic nestandardního. Městská policie řeší poměrně často neukázněnost řidičů, kteří nechávají stát svá vozidla na místech, kde to nejen není dovoleno, ale kde výrazně vadí provozu ostatních, často i autobusů MHD. Od začátku festivalu tak byli strážníci nuceni nechat odtáhnout na pět desítek vozidel, nejčastěji z nábřeží Osvobození, nábřeží Jana Palacha, a z ulic I. P. Pavlova, Nová Louka a Mariánskolázeňská.

S tím, jak se v úterý zlepšilo počasí, začala městská policie opět řešit hlučnost a rušení nočního klidu. Dokud byla zima, většina obyvatel města neměla potřebu v noci větrat a většina hostů festivalu se snažila schovat někde uvnitř. Tím, jak se oteplilo, se začaly objevovat stížnosti, především na rozhraní obchodně-správní části a lázeňského území, v ulicích T.G. Masaryka a Jaltská. Městská policie některé z nich řešila domluvou s provozovateli a omezením hlučnosti, tam, kde domluva nebyla možná, musela produkci ukončit.

V pondělí se uskutečnily společné kontroly Magistrátu města, odboru Obecní živnostenský úřad, a České obchodní inspekce, inspektorátu Plzeňského a Karlovarského. Večerní kontroly se týkaly dodržování povinností při stánkovém prodeji v rámci festivalu, a soustředily se na označení provozoven, správnost účtování cen a míru podávaných nápojů. Ze čtyř namátkově vybraných subjektů byly u dvou zjištěny nedostatky v označení provozoven a na místě byla uložena jedna bloková pokuta, a jedna výzva k projednání na Obecním živnostenském úřadě. Kontrolované ceny i míry byly v pořádku.
Během festivalu vzroste počet lidí v Karlových Varech o desítky tisíc, festival představuje zvýšenou zátěž pro úklid města, dopravu ve městě, dodržování veřejného pořádku. V každém případě je ale možno o letošním ročníku festivalu říci, že ve srovnání s některými minulými ročníky patří zatím k těm hodně klidným. Navzdory tomu, že podle organizátorů festivalu je letošní návštěvnost například větší než v loňském roce.