Změna se nijak nedotkne držitelů současných platných občanských průkazů, ty platí po celou dobu platnosti v nich vyznačenou. Nově mohou získat občanský průkaz s platností na pět let i děti do patnácti let, jeho vystavení stojí 50 korun. Do nových občanských průkazů už nelze zapsat manžela, manželku nebo partnera, partnerku a děti. Nové občanské průkazy pro občany starší patnácti let mají platnost opět po dobu deseti let. Na žádost občana se vydává občanský průkaz s elektronickým kontaktním čipem, za který zaplatí občan 500 korun. V případě ztráty, zničení, poškození a podobně není vystavení občanského průkazu bezplatné, vybírá se správní poplatek ve výši 100 korun a navíc držiteli hrozí i pokuta. Nové občanské průkazy už vydávají pouze obce s rozšířenou působností. Dříve bylo možné podat žádost o občanský průkaz také na matričních úřadech, v okolí Karlových Varů například u úřadů měst a obcí Bečov nad Teplou, Bochov, Nejdek, Nová Role, Toužim, Žlutice, Kyselka, Otročín, Sadov, Stanovice a Vojenský újezd Hradiště. Od ledna 2012 už nelze podávat žádosti u úřadů těchto měst a obcí, ale pouze na Magistrátu města Karlovy Vary. Nově musí žádost o vydání občanského průkazu podat občan pouze osobně. Při podání žádosti s sebou nemusí nosit portrétní průkazovou fotografii, a nemusí také vyplňovat žádné formuláře – ty vyplní úředník či úřednice přímo v počítači a zároveň jej vyfotografuje. Musí však prokázat svou totožnost, například dosavadním občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným hodnověrným způsobem.