Opravy silnic po zimním období určitě začnou, zimní období končí 31. března a do té doby naši technici prověří, jak se zima na komunikacích podepsala. Dosavadní průběh zimy je velice optimistický, zatím v podstatě mrzlo nebo sněžilo jen párkrát, rozhodně se neopakují dvacetistupňové mrazy, sněhová kalamita a následná masivní obleva s povodní, které jsme zažili v prosinci 2010 až lednu 2011. Ale zima ještě nekončí. Na opravy silnic máme celkem v rozpočtu roku 2012 vyčleněno 20,7 milionu korun. Nadto plánujeme letos provést několik rekonstrukcí komunikací. Co se týče celkového stavu komunikací ve městě – snažíme se udržet jejich technický stav co nejlepší, jak je to v rámci finančních možností města možné. Prioritu samozřejmě mají havarijní stavy, potom frekventované hlavní silnice. Nicméně jsme si vědomi toho, že mnohé úseky silnic nejsou „jako nové“, podle stupně jejich poškození a frekvence provozu na nich je průběžně zařazujeme do plánu oprav. Ve spolupráci s Policií ČR také vyhodnocujeme úseky či místa, kde by z hlediska bezpečnosti provozu byly vhodné úpravy (přechody, okružní křižovatky apod.). Samozřejmě s více finančními prostředky by šlo silnice opravovat rychleji a udržovat je v lepším stavu.