V jedné z prostor pronajatého objektu Lázní III proběhly úpravy, které sice nezměnily celkovou dispozici prostoru, ale zakryly stávající dřevěné příčky a pozměnily několik dalších věcí. Objekt Lázní III je nemovitou památkou a nachází se v městské památkové zóně, podobné úpravy tedy nelze provádět bez odsouhlasení orgánu státní památkové péče, v tomto případě jím je oddělení památkové péče magistrátu města.

Město okamžitě požadovalo uvedení prostoru do původního stavu a podle šetření na místě se na tom právě v tuto chvíli pracuje. Očekáváme, že oddělení památkové péče zahájí správní řízení pro provádění prací bez nezbytného stanoviska. Město také projedná s nájemcem dodržení podmínek nájemní smlouvy.
O dalším vývoji budeme průběžně informovat.