Jedná se o jazykově vzdělávací zájezd do Velké Británie. Ředitel základní školy Májová žádal o souhlas čerpání z rezervního fondu v maximální výši 80 tisíc korun, které budou použity na dofinancování zájezdu. Celková cena samotného zájezdu je 329 800 korun, kdy jede dvacet žáků a dva učitelé.