Vedení Božího Daru se ostře ohradilo proti tvrzení, že nově zrekonstruovaná Ježíškova cesta patří mezi patnáct projektů, u nichž auditoři konstatovali, že u nich došlo k pochybení při čerpání evropských dotací z Regionální operačního programu ROP. Starosta Božího Dary Jan Horník (TOP09, STAN) tvrdí, že Boží Dar nemá žádný projekt v oněch patnácti auditovaných projektech, protože kritizovanou propagaci Ježíškovy cesty realizovala soukromá společnost. Podle starosty Boží Dar, ačkoliv o dotace že ROPu žádal, nikdy žádné nedostal. Dodal, že vždy tvrdil bohužel, nikdy bohudík. Jaké je tedy vysvětlení?

Projekt propagace Ježíškovy cesty skutečně nerealizoval Boží Dar, ale to jsme nikdy netvrdili. O peníze na její projekt, který je zařazen v rámci nového produktu cestovního ruchu, žádal soukromý subjekt. A tento projekt se pak ocitl v souhrnném materiálu patnácti auditovaných projektů, u nichž auditoři údajně našli chyby. Nikdy jsme tedy netvrdili, že by se jakýkoliv božídarský projekt na čerpání evropských ocitl na tomto seznamu, který kraji zaslala auditorská firma, který kontrolu prováděla na pokyn ministerstva financí. Starosta Horník si naši informaci určenou médiím zřejmě špatně vysvětlil.