Žádosti na dotační program „Senior Expres“ mohou být předkládány v termínu od 1. do 8. listopadu, a to elektronicky prostřednictvím datové schránky s elektronickým podpisem. Příjemcem dotace pro rok 2017 může být pouze obec s rozšířenou působností. Finanční objem prostředků určených na „Senior Expres“ činí 1.000.000 Kč pro rok 2017, přičemž maximální výše dotace v jednom případě činí 250.000 Kč.