Veřejná sbírka je na nákup osobního automobilu pro rodiče zdravotně postižené Míši, kteří si jej z finančních důvodů nemohou dovolit. Díky němu se bude moci silně slabozraká dívka snadněji dostávat k lékaři, do školy či na kroužky. Míša je třináctiletá slečna, která trpí vážným genetickým očním onemocněním, které nelze léčit ani operovat. Rodina již aktivně oslovila i jiné nadace, například Konto Bariéry, kde mají založený účet.

Aby se podařilo vybrat dostatek peněz na nákup vozu, rozhodl se pomoci i Karlovarský kraj. Rada kraje odsouhlasila uspořádání sbírky na dobu neurčitou. Peníze budou shromažďovány kombinovanou formou, a to prostřednictvím sběracích pokladniček a zároveň lze přispívat i na speciální bankovní účet, jehož číslo je 115-5879320277/0100.