Vláda schválila přes 394 miliony korun jako kompenzaci krajům za finance, které vynaložily na navýšení mezd řidičů autobusů v souladu s vládním nařízením. Peníze půjdou ze Státního fondu dopravní infrastruktury, odkud kraje zpravidla dostávají finance na opravy silnic. Kraje sice příspěvek vítají, ale s obavami se ptají, co bude v roce 2018. V případě, že se zvýší minimální mzda, zase kraje budou muset uzavírat dodatky s dopravci a znovu se ocitnou v situaci, kdy budou muset neplánovaně vzít peníze z krajských rozpočtů. Chceme garanci vlády, že bude postupovat systémově, že včas budeme mít dostatek informací. Pro Karlovarský kraj příspěvek činí 9,3 milionu korun.