Karlovy Vary - Oba projekty se teprve budou zpracovávat. V případě Sadové kolonády by šlo o výrobu nového sloupu, odlitek, opracování a náhradu za stávající sloupy. Současně s tím by mělo dojít k opravám patek sloupů, zábradlí, soch, ozdobných konzolí. Očekávané náklady se pohybují kolem milionu korun.

Mlýnskou kolonádu čekají hned dvě nákladné etapy oprav. Začne se horní částí. Kavárnou a terasami. V druhé fázi se počítá s opravou orchestřiště, sanací skalní stěny nebo opravou poškození dlážděných ploch a izolací. Náklady na opravu jsou odhadovány na sto milionů korun. Po těchto rozsáhlých opravách celé Mlýnské kolonády by se měl objekt obejít bez dalších zásahů dalších 15 až 20 let.