Náklady na stavbu budou činit budou 38.588.568,- Kč včetně DPH. Tato částka vzešla z výběrového řízení na dodavatele, kdy jediným hodnotícím kriteriem byla cena. Soutěž vyhrála firma Metrostav. Financování bude zajištěno pouze z vlastních zdrojů, přičemž budou využity prostředky naspořené z let minulých a v dalších dvou let to budou prostředky, které město dostane navíc v rámci nového rozpočtového určení daní. Stavba bude dokončena v roce 2014.

Rozjezd stavby dle vyjádření radnice překvapivě „komplikují" archeologové. Cílem průzkumu je zřejmě vyloučit existenci historické zádlažby náměstí a přilehlých ulic, aby bylo možné uvedené plochy kompletně vybagrovat a nahradit novým materiálem. Nyní zřejmě půjde o to, zda objevené historické povrchy, zakonzervované pod nynějším asfaltem z 60. let 20. století, budou označeny za pouhý štět pod asfaltem nebo za původní historickou dlažbu. Můžeme se ptát proč neproběhla předprojektová příprava se stavebně-historickým průzkumem.

Jak je z předložené výkresové dokumentace zřejmé, bude prostor náměstí nově „zveleben" dosazením prosklených budek autobusových zastávek, taktéž barokní kompoziční osa náměstí se zřejmě rehabilitace nedočká. Není dořešen vztah náměstí a přilehlého zámku, pro až 60 až 70 aut na nynějším náměstí je málo parkovacích míst, neřeší se šířkově nevyhovující Plzeňská ulice. A o vhodném mobiliáři, který by podpořil historické prostředí tohoto území si můžeme také nechat jen zdát. Snad jediným pozitivem bude to, že plochy budou místo rozbitého asfaltu nově vydlážděné, ale místně atypickým typem dlažby, a že si vítězný Metrostav a jeho subdodavatelé a další zainteresovaní vydělají. Za 39 miliónů z obecní kasy se mi to jeví jako „málo muziky za hodně peněz". Samozřejmě to také znamená, že záchrana rozpadajícího se toužimského zámku se opět o několik let oddaluje. Zkrátka naše stará, dobrá Toužim.