Předpokládal jsem, že rozpočet na rok 2011 bude schválen, ale také jsem čekal, že bude dán prostor alespoň některým konstruktivním návrhům opozice a rozpočet získá větší podporu než těsnou většinu K20. Nesouhlasím s vyjádřením pana primátora, že opozice dostala rozpočet včas a měla se k němu možnost vyjádřit, což neučinila, a na zasedání zastupitelstva nezastávala svoji konstruktivní, ale obstruktivní roli. Za ODS můžu potvrdit, že písemné stanovisko obsahující výhrady k navrženému znění bylo členům finančního výboru, včetně pana primátora, odesláno obratem a pozvánka k jednacímu stolu nepřišla. Naopak bych rád připomněl výtku učiněnou jedním z dlouholetých opozičních zastupitelů, který prohlásil, že doposud nepamatuje rozpočet, který by s opozicí nebyl předjednán a nebyla snaha nalézt pro tento základní a důležitý dokument podporu. Toto byla první premiéra. Druhou premiérou byla aplikace nového jednacího řádu zastupitelstva, který v rámci své deklarované otevřenosti a zavedení větší demokracie ve finále dopadl tak, že ani na jednu z 58 věcných interpelací, týkajících se konkrétních částí projednávaného rozpočtu v části majetku a investic, nebylo odpovězeno. Je pravdou, že některé interpelace byly podobné, ale to byl pouze důsledek velkého překvapení všech zúčastněných opozičních zastupitelů, že na interpelace se opravdu odpovídat nebude. Odpověď na interpelace písemně do 30 dnů, když se tyto vztahovaly k projednávanému rozpočtu před jeho schválením, postrádá smysl. Upřímně mě bylo líto některých členů K20, kteří museli zjevně držet bobříka mlčení a odmítat i takové návrhy opozice, které mají oporu v jejich vlastních volebních programech, popřípadě u úprav rozpočtu, u kterých je zjevné, že k nim bude muset v průběhu roku stejně dojít. Úterní „bobřík“ tak rozehrál několik herních situací, jejichž výsledkem bude gól do vlastní brány K20. Bohužel. A nebylo to nutné. Závěrem bych rád zdůraznil, že většina ostatních bodů předložených vedením města (z 90 projednávaných) byla schvalována bezproblémově i hlasy opozice, některé dokonce pouze s přispěním opozice.⋌