Regionální rada se důrazně ohrazuje proti nařčení bývalého zaměstnance Úřadu regionální rady Severozápad Leo Steinera, že za machinacemi s dotacemi z EU stojí politici ODS z Karlovarského kraje, neboť jediný navržený člen ODS Karlovarsko Jan Zborník nebyl, a to hlasy zastupitelů ČSSD a KSČM, zvolen.

Rada zároveň konstatuje, že za problémy s čerpáním dotací z ROP Severozápad v Karlovarském kraji nese plnou zodpovědnost ČSSD a KSČM spolu se svými bývalými členy, nyní členy NS-LEV 21.

Jsem velmi znepokojen veškerými spekulacemi o podílu politiků ODS Karlovarsko na problémech, jež se v současné době spojují s fungováním ROP Severozápad. Rád bych zdůraznil, že ODS Karlovarsko nedisponovala ani jedním členem a neměla tak možnost podílet se na rozhodování. Je nutné si uvědomit, že situace byla plně pod kontrolou politiků z ČSSD a KSČM, kteří rozhodovali pohodlnou většinou.

Petr Šindelář, lídr ODS pro krajské volby v Karlovarském kraji a kandidát strany na hejtmana kraje:

Je třeba najít viníky celého skandálu s čerpáním evropských dotací z ROP Severozápad. Nicméně považuji za krajně nevhodné, aby za viníky byli považováni zastupitelé ODS Karlovarsko, jelikož, znovu opakuji, jsme v programu neměli ani jednoho zastupitele a neměli jsme tak jakoukoliv šanci ovlivnit rozhodování či chod ROP Severozápad.