Karlovarský kraj by se mohl v budoucnu stát součástí územního svazku Saska, Dolního Slezska společně s dalšími dvěma českými regiony – Libereckým a Ústeckým krajem. Toto spojení by mělo přinést podstatně lepší možnost v čerpání evropských dotací bez nutnosti podřizovat se častým změnám pravidel čerpání prostředků ze strany centrálních orgánů. Vznik takzvaného evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) podporuje také velvyslankyně České republiky při EU Milena Vicenová, s níž jsem o problematice jednal v uplynulých dnech v Bruselu. Víme, že Evropská unie v budoucnu ustoupí od podpory malých regionů a spíše se v období 2014 až 2020 zaměří na větší celky a přeshraniční spolupráci. Pro nás z toho jednoznačně plyne, že je výhodnější spojit se s našimi sousedy na české i německé straně. Žádosti o dotace by tak mohlo seskupení posílat přímo do Bruselu. Vymanili bychom se ze závislosti na vládě, která chce určovat, kolik evropských peněz kam rozdělí. Nemuseli bychom se už ani obávat změn v pravidlech získávání peněz ze strany ministerstev.