Změnili jsme firmu, která pro nás odtahy vozidel zajišťovala. Nebyli jsme spokojení s jejím fungováním. S novým poskytovatelem služeb jsme dohodli zvýšení ceny úplných odtahů proto, že cena původní byla pro mnoho řidičů tak směšná, že možný odtah zcela ignorovali. Další poplatky spojené s odtahem jsou už závislé jen na době, po jakou bude mít řidič vozidlo uložené na střeženém parkovišti, kam se vozidla odstavují.