Fungování městské hromadné dopravy jsme teď řešili velmi často. Samozřejmě jsme se snažili dojít k takovému závěru, abychom nenarušili pohodlí obyvatel města a zároveň neměli tolik velmi prodělečných spojů. Nakonec jsme zredukovali spoje na lince 1. Konkrétně je to spoj, který jezdí přes zastávky Zámek Náměstí Nemocnice a zpět. V dopoledních hodinách vynechá nějaké časy, odpoledne bude jezdit stejně. Redukce spojů je to tento rok už druhá. Je nutné bedlivě vytíženost sledovat, protože aktivní nevyužitý spoj je velmi drahá záležitost.