Kniha Stíny nad Krušnými horami je soubor krátkých povídek českých a saských spisovatelů s nádechem krušnohorského tajemna. Dílo vychází dvojjazyčně a věříme, že další vydání budou následovat. Kniha se představí čtenářům v rámci Prvního česko-německého muzikálně-literárního putování po Krušnohoří. Jedná se o první společný kulturní projekt Nadace St. Joachim a německého literárního domu Villa Baldauf. Povídky se budou číst na jedenácti místech s výběrem těch nevšedních s nezaměnitelnou atmosférou. Literární putování oficiálně zahájíme na německé straně v pátek 7. července na zámku ve Schwarzenbergu v 17:00. Putování pak bude pokračovat až do 15. září. Místa a program setkání naleznete na stránkách www.stjoachim.eu.