Na základě kontroly jsme udělali taková organizační opatření, která veškerá pochybení odstranila. To prokázala následná kontrola, která ve své zprávě konstatovala, že jsme všechny chyby odstranili a současný režim záchranné služby je v souladu se zákonem .