Muzeum Karlovy Vary pořádá dnes ve své pobočce v Muzeu Žlutice přednášku s názvem Židé na Žluticku. Odpověď přinese přednáška historika muzea Lukáše Svobody, který se touto tematikou dlouhodobě zabývá. Kromě zmínek z historických pramenů připomene také nemovité židovské památky, což jsou dnes převážně jen židovské hřbitovy a významné stavby.

Přednáška se koná v rámci Dne kostelů a začíná v 18 hodin.