Samozřejmě s tím počítáme, ale s určitými úpravami. Vzhledem ke značnému podstavu strážníků budeme prozatím u vybraných nejfrekventovanějších přechodů, u některých dalších pak jen v některých dnech.