Přestože budu dál sympatizovat s myšlenkami ČSSD, nesouhlasím se současnou politikou zastupitelského klubu ČSSD při ZM Karlovy Vary a nechci, aby tato politika byla spojována s mým jménem.

Teatrálními, ale prázdnými opozičními gesty, jako bylo nepřipravené a neprojednané odvolávání primátora, nebo bojkot akcí města při zahájení letošní lázeňské sezony, jakož i neobratným vyjednáváním s ostatními subjekty v Zastupitelstvu se dostal klub ČSSD do absolutní izolace s nulovým vyjednávacím potenciálem. Tím byla během několika měsíců zničena mnohaletá práce na budování respektu a dobrého jména Klubu zastupitelů ČSSD v Karlových Varech. Tato izolace je patrná např. na výsledku hlasování Zastupitelstva o návrhu ČSSD na doplnění členů finančního výboru, kdy pro celkem legitimní návrh ČSSD hlasovalo 7 zastupitelů.

Pro zamezení spekulací prohlašuji, že nehodlám vstoupit do žádného jiného politického subjektu a že zájmy svých voličů budu hájit jako zastupitel bez politické příslušnosti.