Jedná se o průkazy, které byly vydány od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004. Tyto průkazy jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2013. V závěrečné vlně do 31. prosince 2013 zbývá na registru řidičů Odboru dopravy Magistrátu města Karlovy Vary v rámci obce s rozšířenou působností k výměně 7 829 řidičských průkazů, kde není zahrnut počet z právě proběhlé výměny. Tato výměna, jelikož je povinná ze zákona, bude opět na základě žádosti provedena bezplatně a lidé s sebou musejí přinést platnou fotografii, řidičský průkaz a doklad totožnosti.

Veškeré další informace k výměně řidičských průkazů jsou na www.vymentesiridicak.cz nebo na www.mmkv.cz. Řidiči mohou také dále využívat elektronický objednávkový systém klientů na webových stránkách magistrátu města v sekci Úřad on-line. Díky tomuto systému se mohou občané na registr řidičů objednat na určitý den a určitou hodinu a předejdou tak frontám a dlouhému čekání.