Jak říká Dan Jiránek, předseda Sdružení: Pomyslné nůžky mezi státním rozpočtem a rozpočty obcí se stále více rozevírají, jsou nám ukládány další povinnosti bez toho, aby nám byly přiděleny také odpovídající finanční prostředky… Vždy jsme se snažili volit standardní a korektní metody politického vyjednávání namísto jednorázových nátlakových akcí, neboť máme za to, že výsledků lze dosáhnout pouze pečlivou, nepřetržitou a precisní prací, nikoli prázdnými hesly a křikem.
Dnes však, jak se zdá, standardní vyjednávací metody selhávají… Stále se zvětšující propast mezi státem a obcemi je nejlépe možné vystihnout právě symbolem rozevírajících se nůžek. Nůžek, kterými nám stát odstříhává stále další a další dílky z našich rozpočtů, nůžek, kterými nám stříhá metr.