Červencový primátorský den s primátorem Petrem Kulhánkem se koná v už pondělí 23. července. V tento den mohou lidé bez jakékoliv předešlé domluvy osobně navštívit primátora v jeho kanceláři a sdělit mu své podněty, přání či stížnosti. Otevřeno bude vždy od 15.00 do 17.00 hodin. Dveře primátorské pracovny budou otevřeny v 5. patře Magistrátu města Karlovy Vary, všem příchozím v pořadí, v jakém dorazí, bez potřeby jakéhokoliv domlouvání termínu apodobně.

Součástí červencového primátorského dne bude opět bezplatné dobrovolné právní poradenství Pro Bono. Tato forma poskytování právních služeb zvyšuje dostupnost právního poradenství pro jednotlivce, jejich skupiny a zájmy, pro něž je z finančních důvodů problematické právní pomoc získat. Poradenství je poskytováno v oblastech práva občanského, obchodního, pracovního, trestního a správního, a to komukoliv s jakýmkoliv problémem. Důležité je, aby si zájemci o právní poradenství přinesli veškeré podklady a dokumenty, týkající se případu nebo situace, se kterou chtějí pomoci. V některých případech totiž potřebují občané pomoci s nelehkými problémy, ale bez potřebných dokumentů není možné jim poskytnout bližší, konkrétnější informace k danému problému.