Vánoční trhy se budou konat na místě, které se osvědčilo nejvíce, tedy na dolním konci třídy T. G. Masaryka u hlavní pošty. Zde jsou přístupné jak Karlovarákům, tak návštěvníkům města, prostranství umožňuje stánky, program i postavení vánočního stromu. Na trhy máme k dispozici přibližně 300 tisíc korun, což je oproti loňským letům méně, ale snažíme se v rámci doprovodného programu jednat s kulturními soubory a institucemi, kterým město poskytuje dotace, jestli by pro nás nebyly schopny vystoupit za rozumných podmínek. Hledáme i další možnosti, jak vánoční trhy zpestřit, více konkrétních informací bychom měli mít během příštího týdne. Nyní ale už chceme všechny pozvat na první adventní neděli 26. listopadu, kdy s primátorem Petrem Kulhánkem rozsvítíme vánoční strom. Již předběžně mohu prozradit, že se návštěvníci mohou těšit na adventní spirálu života, andělský průvod světlonošů, ohňovou show, dětské dílny a vánoční koledy. Chybět nebudou stánky nabízející zboží s vánoční tematikou. Cílem trhů je, aby se lidé přišli nejen podívat, ale také pobavit a aby si něco hezkého odnesli domů.