Oba tyto projekty byly zkoladouvány na konci minulého roku. K dispozici jsou tedy kvalitní venkovní sportoviště, kde je opravdu široké využití. Na letní scéně je také například prostor s hledištěm a nechybí ani sociální zařízení. Scénu využívají především místní školy a školky, ale také mažoretky. Hřiště pro netradiční sporty se nachází vedle Městského domu dětí a mládeže a je hojně využíváno hlavně místními dětmi. Ty tam hrají například florbal, fotbal, tenis, ale k dispozici je také horolezecká stěna, která je velmi oblíbená. Na oba tyto projekty získalo město Ostrov v minulém roce finanční prostředky z dotací, ale nemalou částkou se na tom podílelo i samotné město. Momentálně nemáme v plánu žádné podobné projekty.