První etapa zrealizovala část prostoru pro nejmenší dětí - dětské hřiště. Záměrem města je pokračovat ve vybavení sportoviště ve II. etapě projektu „Bečov pro děti“ vybavením pro starší děti a posléze vybudovat multifunkční hřišťátko pro volejbal, nohejbal a další oblíbené sporty. V letošním roce jsme získali podporu Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci II. etapy, která má zajistit prostor lavičkami hlediště a instalovat další herní prvky a mobiliář, dle našich finančních možností. V závěrečné III. etapě, která je plánována na další roky, by mělo dojít k úpravě terénu a dokončení vybavení samotné části prostoru pro míčové hry. V plánu toho máme tedy opravdu hodně a pevně věříme, že se nám nám vše povede zrealizovat co možná v nejkratší době.