Technický stav školy je neuspokojivý a je nutno naplánovat rekonstrukci budovy, opravu kanalizace, odstranění podmáčení, výměnu oken, opravu fasády, technické vybavení jídelny a podobně. Škoda, že v době, kdy byly finančně podporovány z dotačních titulů přípravy stavebních projektových dokumentací, náročné na finance, nebylo těchto možností využito (roky 2000 - 2006). Pokud se podaří realizovat připravované nutné stavební zásahy, budou v budoucnu sníženy provozní náklady školy, financovány z rozpočtu města a uvolní se prostředky pro další zkvalitnění technického vybavení jednotlivých tříd, aby úroveň naší školy byla srovnatelná se školami ve velkých městech.