První, co se bude restaurovat, jsou dveře školy. Jejich oprava bude stát kolem 72 000 korun. Jedná se o významný počin, protože dveře jsou v takovém stavu, že už vyžadují zásah restaurátora. Co se týče ostatních oprav, musí se stanovit jejich postupy. Budova je od roku 2014 kulturní památkou. Všechny ostatní práce, jako je výměna oken nebo nová fasáda, jsou v přípravné fázi.