Oprava ulice Na Zelené byla provedena částečně díky dotaci Karlovarského kraje z Programu obnovy venkova a z rozpočtu města. Dlouholeté problémy týkající se velkého objemu povrchové vody, která komplikovala život zdejším obyvatelům, byly řešeny zejména v technických problémových bodech - zatrubnění potoka v severozápadní části a umístění nového žlabu ve spodní části, který vodu nasměruje do nového kanálu a dále do stávající propusti. Cílem opravy bylo zajistit odtok povrchové vody spádové komunikace. Vedlejším produktem byl vznik parkovacích míst, tolik potřebných zejména pro návštěvníky zdravotnického zařízení, a umístění obrubníků, které zabezpečí provoz na této poměrně rušné komunikaci. Komplex uliček, tvořící propojení zdejší zástavby, zůstává i nadále úkolem pro dokončení povrchu ulice, infrastrukturu a novou opravu pravého ramene.