V tento okamžik už jdou všechny přípravy do finále a Česká pošta právě tiskne formuláře, které začnou komisaři roznášet 7. března. Sčítací komisař musí předat formuláře každé domácnosti osobně. Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem bude v každé schránce lísteček Informace o kontaktních osobách a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit v každé obci na úřední desce. Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály budou komisaři roznášet do schránek od 26. února do 6. března. Pokud komisař nikoho doma nezastihne, pak do poštovní schránky vhodí oznámení o náhradním termínu doručení sčítacích formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na sběrném místě do 14. dubna. V praxi bude sběrným místem jedna z větších pošt v regionu.