Tak novinek je skutečně celá řada, ale vyjmenuji alespoň ty nejzásadnější. Máme zde velký cyklus 30 nástěnek, který se jmenuje Horní hrad v proměnách času. Na tabulích se lidé dozvědí, jak se postupně měnila tvář hradu a jak hrad vypadal před mnoha lety až do současnosti. Dále máme v rytířském sálu výstavu fotografií hradních víl a v kapli pak další výstavu věnovanou Mattonimu. Překvapení máme i pro děti, které se mohou těšit v pokladně na dětskou zbroj. Jsou zde papírové přilby, dřevěné meče a podobně. Současně už jsme také najeli na každodenní provoz a musím říct, že lidé už postupně opět začínají chodit. Jsou i takoví, kteří nás navštěvují pravidelně a vždy sledují, co jsme udělali nového. Jinak i na letošek chystáme celou řadu akcí, z těch nejbližších můžu jmenovat Dětský den, který se bude konat 22. května. Jinak všechny podrobnosti mohou lidé najít na našich internetových stránkách, které pravidelně aktualizujeme.