Neobvykle až na sklonku prázdnin si užíváme letošních nejteplejších letních dnů. Důvodem je všeobecná cirkulace vzduchu, která je natolik složitá a zatím ještě nedokonale prozkoumaná, že neumíme říci, proč roční průběh teplot nevyvrcholil v poslední dekádě července, jak je to podle statistiky obvyklé. V tomto týdnu až do soboty si užijeme série po sobě jdoucích tropických dnů, kdy denní maximální teplota vzduchu přesáhne na mnoha místech ČR hodnotu 30 °C, vyloučit nemůžeme ani dosažení 35 °C a nové teplotní rekordy. Dále se můžeme dočkat také tropických nocí, kdy zejména na jihu ČR, na jihovýchodní Moravě nebo v tepelných ostrovech velkých měst v noci neklesne teplota vzduchu pod 20 °C. S tropickým rázem počasí jsou ovšem spojeny i další povětrnostní jevy, jako jsou bouřky z tepla s jejich průvodními jevy (místní přívalové srážky s lokálními povodněmi, krupobití, silný nárazový vítr), takže se můžeme dočkat i škod napáchaných právě počasím. Kdy a kde se přesně takové bouřky vyskytnou, je však obtížné dnes předpovědět, avšak meteorologové ČHMÚ situaci nepřetržitě sledují a operativně vydávají upozornění a výstrahy.
Letošní tropické počasí bude ukončeno v sobotu 27. srpna, kdy naše území od západu přejde studená fronta. Možno konstatovat, že se ochladí úměrně roční době, asi o 10 °C, takže denní maxima budou na přelomu týdne a v prvních dnech dalšího týdne dosahovat 20 až 25 °C. Tuto změnu můžeme označit za přechod od léta k babímu létu. Nedá se vyloučit, že i v září se ještě ojediněle může teplota dotknout 30 °C, ale celkový charakter počasí v Česku už bude směřovat k podzimu.